Vision & värdegrund

Vår vision är att erbjuda en god lärmiljö där eleverna kan känna sig trygga och få en möjlighet att upptäcka och utveckla sitt sätt att lära. Vi vill tillsammans med föräldrarna ge dem en god grund för framtiden.

Hannaskolan har en kristen värdegrund.
För att hålla värdegrunden levande har klasserna Livsviktigt varje vecka då pedagoger och elever arbetar tillsammans med olika värdegrundsord genom att samtala, spela drama och göra olika värderingsövningar.

På Hannaskolan behandlas alla lika, oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning, utseende, åsikter eller förmåga.

Vi grundar vårt bemötande av varandra på Bibelns gyllene regel:
Behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

Historik

Hannaskolan startades 1987 och var då en av de första fristående skolorna i Örebro. Verksamheten har sedan dess vuxit, från en skola med 13 elever till en skola och förskola med ca 360 elever och 65 anställda.

Skolan startades av Citykyrkan, men drivs idag som en fristående stiftelse och leds av en styrelse. Citykyrkan är Hannaskolans närmaste granne.

Skolan var till en början belägen i ett stort gult trähus på Lundbygatan, men flyttade 1991 till de nuvarande lokalerna på Egnahemsgatan 2. Lokalerna har förändrats och förbättrats många gånger under årens lopp. Den senaste stora förändringen skedde 2008-2010 då lokalerna byggdes om och till, för att bättre passa Hannaskolans verksamhet. Senaste projektet för skolan har varit att skapa en spännande och inspirerande skolgård.

Pedagogik

På Hannaskolan arbetar engagerade pedagoger som, i samspel med eleverna, strävar efter att hitta de bästa sätten att lära för varje elev. Vi vill ge eleverna förutsättningar att nå sin fulla potential. För att nå dit måste undervisningen anpassas efter gruppens förutsättningar. Hannaskolans mål är att alla elever ska ha optimala förutsättningar till lärande. Varje klass har schemalagd läxhjälp minst en gång i veckan.

Våga misslyckas

En viktig del i lärandeprocessen är att våga misslyckas. Genom misstag möjliggörs det fortsatta lärandet. Vårt mål är därför att skapa en trygg inlärningsmiljö, där varje elev känner sig fri att experimentera, testa och pröva sina kunskaper på olika sätt.

Läroplanens mål

Vi tror att det är viktigt för lärandeprocessen att veta vad man kan, vad målet är och hur man tar sig dit. Skolans pedagoger arbetar kontinuerligt med att tydliggöra läroplanens mål för eleverna och att tillsammans med dem strukturera arbetet. Eleverna får fortlöpande återkoppling på sitt arbete, där de kan se hur deras kunskaper står sig mot de nationella kunskapskraven.

Delaktighet

För att även föräldrarna ska vara delaktiga i elevernas lärandeprocess använder vi oss av webbverktyget Unikum. Där kan elever och föräldrar läsa de aktuella ämnesplaneringarna, se återkoppling och utvärdering efter varje arbetsområde, samt läsa de skriftliga omdömena och se betygsbedömningarna i slutet av varje termin.

Teknik

Vi strävar efter att ge alla våra elever förutsättningar att arbeta med aktuell teknik för att stödja inlärningen. I många klassrum finns en ActivBoard, på mellan- och högstadiet har alla elever en egen laptop. På lågstadiet har vi en blandad iPad och laptopmiljö.

Skolan

Arbetslag F-3 och arbetslag 4-6

Varje klass har två mentorer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra elever en trygg, inspirerande, rolig och lärorik skolgång. Förskoleklassen håller till på bottenvåningen (ingång C) och år 1-6 hittar ni på våning 3 (ingång B).

Telefon: 019-277 27 66

Arbetslag 7-9

På högstadiet har klassen ämneslärare i alla olika skolämnen. Varje klass har tre mentorer som följer eleverna i tre år. Vi känner oss privilegierade att få följa och stötta våra elever under tre händelserika år i deras liv!

Högstadiets ingång (A) hittar du på Egnahemsgatan.

Telefon: 019-277 27 76

Skola 24

Unikum

Våra plattformar

Hannaskolan använder två plattformar gemensamt med föräldrarna: skola24 och Unikum.
Till skola24 har bara föräldrarna personliga inloggningarDe administreras av Ingemar Doyle (administratör) och Mikael Collin (IT-ansvarig). Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.
Till Unikum har både elev och förälder personliga inloggningar som administreras av elevens mentor. Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.
Klicka på skola24/unikum loggor ovanför för att komma till rätt sida.
Hanna förskola använder också två plattformar: skola24 och Förskoleappen.
Till skola24 har bara föräldrarna personliga inloggningar. De administreras av Ingemar Doyle (administratör) och Mikael Collin (IT-ansvarig). Förälderns inloggning ger tillgång till alla egna barn genom samma inloggning.
Inloggning till Förskoleappen administreras av Jennifer Wilhelmsson (förskolelärare med IT-ansvar).

Fritidshemmet

Vårt fritidshem är uppdelat i tre avdelningar. Korallen är för barn i Förskoleklass. Opalen för de barn som går i år 1-2 och Onyxen för år 3-4. På fritids ska du som barn få känna dig både trygg, utmanad och stimulerad. Respekten för medmänniskan är grundläggande och leken och skapandet får ta stor plats.

Vårt fritidshem ska helt enkelt vara en underbar, spännande och inspirerande plats både för dig som barn, dig som förälder och oss som personal!

Vill du börja på Hannaskolan?

Nya elevintag för läsår 2020/2021 sker under vårterminen 2020.

Vi tar inte emot köfrågor via telefon utan hänvisar alla frågor till info@hannaskolan.nu.

Skriv ut och skicka in aktuell blankett till :

Hannaskolan Box 7

701 40 Örebro

Om du ställt ditt barn i kö står barnet kvar i kö tills ni avsäger er köplatsen. Om ni blir erbjudna en plats får ni veta det via mail. 

Förskolan

Hanna förskola har fyra avdelningar: Rubinen (1-3 år), Safiren (1-3 år), Diamanten (4 år) och Smaragden (5 år). På förskolan arbetar runt 15 pedagoger. Rektor för förskolan är Anna Carlqvist. På Hanna förskola arbetar våra engagerade pedagoger med att ge barnen ett tryggt bemötande och den grundläggande omsorg de behöver.

För oss är barnet och barnets intressen i fokus och en viktig inkörsport till lärande. Därför väljer vi att arbeta projektinriktat på alla avdelningar. Här tar leken, skapandet och utforskandet stor plats. Målet är att barnen ska vara delaktiga i både planering, utförande och utvärdering av projekten utifrån sin ålder och mognad.

Vår värdegrund bygger på den gyllene regeln som säger att “Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig”. Genom avdelningarnas gemensamma fredagssamlingar lyfter vi fram våra olika värdegrundsord som tex. kärlek, trygghet och vänskap.

Vi ser barnens vårdnadshavare som förskolans viktigaste samarbetspartners. Vi uppmuntrar därför alla föräldrar att vara delaktiga i vår verksamhet. För att möjliggöra föräldrarnas insyn i barnens vardag och utveckling använder vi oss av Förskoleappen som informationskanal.

På Hannaskolans förskola har vi helt enkelt ett stort hjärta för både barnen och den omsorg de behöver, deras utveckling och lärande!

Klicka dig vidare nedan för att komma till respektive avdelning.

Kontaktuppgifter

Hitta hit

Fakturaadress

Box 7
701 40 Örebro