Ordningsregler

 • F-6 är utomhus på alla raster. Hemmet ansvarar för att eleven har kläder som är anpassade efter vädret.
 • Vi har inneskor i hela skolbyggnaden. Uteskor och ytterkläder förvaras i elevskåp.
 • För elever i år 7-9 gäller inneskor fr.o.m. 1/10 t.o.m. 1/5.
 • Vi använder inte mobiltelefon under skoltid
 • Skolan ansvarar inte för värdesaker. Vi rekommenderar att de lämnas hemma.
 • Cyklar ställs i cykelställen. Elever i år F-6 parkerar i cykelställen med ingång från Älvtomtagatan och elever i år 7-9 parkerar vid cykelställen med ingång från Egnahemsgatan.
 • Om elevens lärobok förstörs eller tappas bort ersätts den av hemmet.
 • Eventuell skadegörelse ersätts av hemmet. Skolans styrelse beslutar summan.
 • All snöbollskastning är förbjuden under skoltid p.g.a. skaderisken.
 • Vi använder ett vårdat språk på skolan. Inga svordomar är tillåtna.
 • Vid cykling under skoltid följer vi lagen, det vill säga: alla under 15 år använder cykelhjälm
 • Kläder och smycken med texter eller symboler som strider mot läroplanens riktlinjer är inte tillåtna.
 • Allt nyttjande av tobak, alkohol och andra droger är förbjudet i skolan.
 • Vi arbetar hälsofrämjande. Godis, chips och läsk är inte tillåtet i skolans lokaler. eventuella undantag kan göras i samband med klassfester o.dyl.