Läxor

Hannaskolan använder läxorna i undervisningen för att:

  • öka delaktighet mellan hem och skola
  • träna eleverna att ta ansvar
  • befästa kunskaper genom repetition, t.ex. glosor och tabeller
  • fördjupa kunskaper och förmågor

En läxa som följer ditt barn ända upp i år 6 är ”läsläxan”. Till en början är läxan en träning i att avkoda. Barnet behöver sitta med en vuxen en stund varje dag för att träna upp avkodning och läshastighet. Så småningom övergår läsläxan till att vara en inkörsport till goda läsvanor.

Ett barn som läser mycket på sin fritid får ett rikare språk och har lättare att stava. En god läsutveckling påverkar också inlärningen positivt i alla de andra ämnena i skolan. En god läsare får helt enkelt bättre förutsättningar under de kommande årens utbildning. Därför vill vi starkt betona läsningens vikt under ditt barns år hos oss.

Utöver läsläxan kommer ditt barn även att få läxor i de andra ämnen som vi arbetar med i skolan. Läxornas omfattning är mindre under de första åren, för att sedan öka successivt när barnet blir äldre.

Du som är förälder kan hjälpa ditt barn genom att ordna en plats i hemmet där barnet kan arbeta med sina läxor i lugn och ro. Att göra läxorna samma tid varje dag brukar också vara till hjälp. Det allra bästa är om du har tid att sitta med ditt barn en stund och hjälpa till med läxorna. Det är skönt för barnet att känna att du är intres-serad av vad ditt barn lär sig i skolan.

Om du upplever att läxorna är svåra att förstå, eller för omfattande, vill vi att du hör av dig till klassläraren. I de flesta klasser finns också möjlighet till läxhjälp. Vi hjälper gärna till och är måna om att läxorna ska vara rimliga att orka med!

Vårt förhållningssätt är att läxorna sträcker sig över en vecka så att eleverna själva kan välja när de vill göra läxan