Personal

Mia Vallin

Rektor

Ann-Sofie Wettéus

Bitr. rektor med ansvar för elevhälsa

Ingemar Doyle

Skoladministratör

Hanna Sollerman

Skolutvecklare

Anna Carlqvist

Förskolechef

Carina Lillbäck Larsson

Fritidsansvarig

Arbetslag F-3

Linda Sjöberg

Förskoleklass

Jeanette Brorsson

Förskoleklass

Alice Ankarberg

Resurspedagog förskoleklass

Karoline Jonzon

Resurspedagog förskoleklass

Karin Claesson

Mentor år 1

Annica Björk

Mentor år 1

Kickie Wärnlund

Mentor år 2

Maria Gulec

Mentor år 2

Sofia Holmberg

Mentor år 3

Karin Ankarberg

Arbetslagsledare, mentor år 3

Elisabet Perder

Speciallärare år 1-3

Isabelle Hasselgren

Resurspedagog år 1-3

Elin Sjöberg

Idrott och hälsa år 1-4

Arbetslag 4-6

Renée Helgestad

Speciallärare år 4-6, mentor år 4

Hanna Gadd

Mentor år 4

Simon Linebäck

Resurspedagog år 4-6

Pernilla Sigge

Mentor år 5

Cecilia Östergrens

Mentor år 5

Hanna Angel

Mentor år 6

Mattias Ehnberg

Arbetslagsledare, mentor år 6

Joakim Gunnarsson

Resurspedagog år 6

Rakel Claar

No år 4-6

Arbetslag 7-9

Bella Gelinder

Arbetslagsledare, mentor år 7

Rodney Dahlberg

Mentor år 7

Jenny Collin

Mentor år 7

Olle Strömberg

Mentor år 8

Patrik Nilvér

Mentor år 8

Marie-Louise Axelsson

Mentor år 8

Kristina Mauritzon

Mentor år 9

Pelle Ankarberg

Mentor år 9

Ingemar Doyle

Mentor år 9

Mathilda Bokenblom

Speciallärare

Rakel Claar

Lärare – kemi

Sven-Åke Collin

Lärare – franska

Ida-Maria Gelinder

Lärare – hem- och konsumentkunskap

Calle Hjelte

Lärare – spanska

David Morin

Lärare – so

Hanna Sollerman

Lärare – biologi

Suzanne Tjerneld

Resurspedagog

Cecilia Östergrens

Lärare – bild

Fritidshemmet

Carina Lillbäck Larsson

Fritidsansvarig

Rebecka Nyman

Fritidspedagog Korallen

Lydia Demetriades

Fritidspedagog Korallen (vik för Malin Bergqvist)

Karin Samuelsson

Fritidspedagog Opalen, rastpedagogansvarig

Matilda Hansson

Fritidspedagog Opalen

Johannes Thörn

Fritidspedagog Opalen

Mikael Collin

Fritidspedagog Onyxen

Michelle Sjögren

Fritidspedagog Onyxen

Dennis Lindéh

Fritidspedagog Onyxen

Förskolan

Anna Carlqvist

Förskolechef

Erika Hjelte-Svensson

Safiren, arbetslagsledare

Charlotte Ivarsson

Safiren

Hanna Appelgren

Safiren

Linda Börud-Lindéh

Safiren

Anna Sundberg

Safiren (vik när Charlotte studerar)

Brittis Sundström

Rubinen, arbetslagsledare

Jennifer Wilhelmsson

Rubinen

Jenna Vallin

Rubinen

Ann-Sofie Öman

Diamanten, arbetslagsledare

Vibeke Ellehammer

Diamanten

Sofia Hallqvist

Diamanten

Karin Karlsson

Diamanten

Martin Samuelsson

Diamanten & Smaragden

Karin Ericsson

Smaragden, arbetslagsledare

Corinne Wester

Smaragden

Ingela Bergman

Smaragden

Samuel Bokenblom

Smaragden

Övrig personal

Christina Mattisson

Skolsköterska (sjukskriven)

Ruth Nilsson

Skolsköterska (vikarie)

Hanna Lundkvist

Kurator

Jenny Wågenberg

Socialpedagog/Kurator

Anette Hellström

Husmor

Mikael Collin

IT ansvarig

Pelle Ankarberg

SYV 

Martin Samuelsson

Vaktmästare

Katja Agnanova

Köksbiträde