Personal

Mia Vallin

Rektor

Malin Bergkvist

Bitr. rektor

Anna Carlqvist

Rektor för förskola

Hanna Sollerman

Skolutvecklare

Ingemar Doyle

Skoladministratör

Carina Lillbäck Larsson

Fritidsansvarig

Arbetslag F-3

Linda Sjöberg

Förskoleklass

Jeanette Brorsson

Förskoleklass

Monica Hammar

Resurspedagog

Karin Ankarberg

Arbetslagsledare, mentor år 1

Sofia Holmberg

Mentor år 1

Alice Ankarberg

Resurspedagog år 1

Karin Claesson

Mentor år 2

Annica Björk

Mentor år 2

Elisabet Perder

Speciallärare år 1-3

Kickie Wärnlund

Mentor år 3

Maria Gulec

Mentor år 3

Elin Sjöberg

Idrott och hälsa år 1-6

Arbetslag 4-6

Hanna Angel

Mentor år 4

Mattias Ehnberg

Arbetslagsledare, mentor år 4

Camilla Axelsson

Mentor år 5

Hanna Gadd

Mentor år 5

Cecilia Östergrens

Mentor år 6

Pernilla Sigge

Mentor år 6

Simon Linebäck

Resurspedagog år 4-6

Arbetslag 7-9

Kristina Mauritzon

Mentor år 7

Pelle Ankarberg

Mentor år 7

David Morin

Mentor år 7

Bella Gelinder

Arbetslagsledare, mentor år 8

Rodney Dahlberg

Mentor år 8

Jenny Collin

Mentor år 8

Olle Strömberg

Mentor år 9

Patrik Nilvér

Mentor år 9

Marie-Louise Axelsson

Mentor år 9

Mathilda Bokenblom

Hem- och konsumentkunskapslärare

Rakel Claar

Lärare – kemi

Sven-Åke Collin

Lärare – franska

Hanna Sollerman

Lärare – matematik år 7

Joakim Gunnarsson

Resurspedagog år 7

Cecilia Östergrens

Lärare – bild

Edite Järpehag

Lärare – spanska (vik för Calle Hjelte)

Fritidshemmet

Carina Lillbäck Larsson

Fritidsansvarig

Rebecka Nyman

Fritidspedagog Korallen – lagledare

Lydia Demetriades

Fritidspedagog Korallen

Karin Samuelsson

Fritidspedagog Opalen – lagledare

Johannes Thörn

Fritidspedagog Opalen

Eveline Doganson

Fritidspedagog Opalen

Mikael Collin

Fritidspedagog Onyxen – lagledare

Matilda Hansson

Fritidspedagog Onyxen

Ludvig Franck

Fritidspedagog Onyxen

Förskolan

Anna Carlqvist

Förskolechef

Erika Hjelte-Svensson

Safiren, lagledare

Anna Sundberg

Safiren (vik när Charlotte studerar)

Maria Arvidsson

Safiren

Jennifer Wilhelmsson

Rubinen, vik lagledare

Cissi Bogren

Rubinen

Teodor Wreeby

Rubinen

Brittis Sundström

Diamanten, lagledare

Charlotte Ivarsson

Diamanten

Linda Börud-Lindéh

Diamanten

Ingela Bergman

Diamanten

Samuel Bokenblom

Diamanten

Ann-Sofie Öman

Smaragden, lagledare

Vibeke Ellehammer

Smaragden

Sofia Hallqvist

Smaragden

Karin Karlsson

Smaragden

Maria Hallstensson

Smaragden

Elevhälsa

Ann-Sofie Wettéus

Speciallärare – Lagledare för EHT

Hanna Lundkvist

Kurator

Jenny Wågenberg

Socialpedagog/Kurator

Ruth Nilsson

Skolsköterska (Vikarie)

Mia Vallin

Rektor

Christina Mattisson

Skolsköterska (sjukskriven)

Övrig personal

Pelle Ankarberg

SYV 

Anette Hellström

Husmor

Mikael Collin

IT ansvarig

Katja Agnanova

Köksbiträde