Sjukanmälan

På Hannaskolan använder vi oss av ett webbaserat system för närvarohantering som heter Skola24. Det ger möjlighet för alla vårdnadshavare att sköta frånvaroanmälan via dator och mobilappen Skola24. För att skaffa en inloggning kan du kontakta respektive klasslärare eller mentor.

Saknar du inlogg så går det också bra att ringa detta gemensamma nummer för frånvaroanmälan:

0515-777105

Tänk på att numret gäller för hela skolan och att det lätt kan bli överbelastat på vissa tider då många ringer och sjukanmäler. Använd er därför med fördel av mobilapp eller dator, hannaskolan.skola24.se

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan för Hannaskolans elever sker digitalt. Du hittar den på webbplatsen hannaskolan.skola24.se. Det går inte att göra ledighetsansökan i mobilappen.

En ledighetsansökan ska vara inskickad senast två veckor innan den önskade ledigheten. Vid önskad ledighet längre än två dagar ska ansökan skickas in en månad i förväg. Ansökan måste signeras digitalt av båda vårdnadshavarna, annars går inte ansökan vidare för godkännande. Om ni stöter på problem med detta kan ni maila mentor som kan samtycka åt ena vårdnadshavaren efter kontakt per telefon eller mail.

All ledighet måste vara godkänd i förväg av skolan. Om en elev uteblir från undervisningen utan godkännande är det ogiltig frånvaro. Den ogiltiga frånvaron sammanställs i terminsbetyget.

Vid ledighet överstigande 10 skoldagar per läsår måste ansökan godkännas av Stiftelsen Hannaskolans styrelse.

Ingen ledighet beviljas under perioden för nationella prov (år 3) eller på provdatum (år 6 och 9). Här kan du se när de nationella proven är schemalagda.