Synpunkter

Klicka här för att komma till Hannaskolans formulär för att lämna in synpunkter.

Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. (Skollagen 2010:800 kap 4 §8)

Vi på Hannaskolan är stolta och glada över vår verksamhet, men strävar hela tiden efter att utvecklas och då är du som förälder viktig. Om du har synpunkter på vår verksamhet så vill vi gärna veta det. Det kan vara konkreta förslag, beröm eller klagomål.

Våra rutiner för detta är följande:

  1. Samtala med berörd personal för att lösa frågan/situationen snabbt.
  2. Kontakta rektor/förskolechef om problemet kvarstår: Antingen skriftligt (via detta formulär) muntligt, telefon eller mejl.
  3. Ärendet handläggs/utreds av rektor/förskolechef
  4. Uppföljning sker för att se om klagomålet är åtgärdat, om inte sätts upptrappade åtgärder in.
  5. Beroende på klagomålets art får anmälaren muntlig eller skriftlig återkoppling om handläggning och åtgärder.

Om du vill överklaga ett beslut som tagits på skolan angående t.ex. betyg eller åtgärdsprogram, kan du vända dig till: